ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA Z TEJ WITRYNY INTERNETOWEJ

 

OSTATNIA AKTUALIZACJA: 31 stycznia 2020 r.

 

Kto może korzystać z tej witryny internetowej:

Ta witryna internetowa (dalej określana jako „Witryna”) jest przeznaczona wyłącznie dla osób w wieku uprawniającym do zakupu i spożywania alkoholu. Jeśli jesteś w takim wieku według ustawodawstwa w swoim kraju / państwie zamieszkania i kraju / kraju, z którego uzyskujesz dostęp do tej Witryny, możesz kontynuować swoją wizytę na niej. Jeśli jednak nie jesteś w odpowiednim wieku, natychmiast opuść tę stronę.

Akceptacja niniejszych warunków korzystania z Witryny:

Ta Witryna internetowa jest własnością i jest zarządzana przez Beam Suntory, Inc., jej spółki zależne i / lub podmioty stowarzyszone (dalej określane jako „Firma”, „my” lub „nas”). Niniejsze zasady i warunki korzystania obowiązują na linii między Firmą a Tobą. Niniejsze zasady, wraz z wszelkimi dokumentami, do których w jednoznaczny sposób odnoszą się zapisy niniejszych warunków (dalej określane łącznie jako „Warunki korzystania”) są dokumentem elektronicznym definiującym zasady i warunki dostępu do tej Witryny i korzystania z niej.

Przeczytaj uważnie niniejsze Warunki użytkowania przed rozpoczęciem korzystania z tej witryny. UZYSKUJĄC DOSTĘP DO TEJ WITRYNY INTERNETOWEJ I KORZYSTAJĄC Z NIEJ AKCEPTUJESZ TREŚĆ NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA ORAZ NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI I ZGADZASZ SIĘ NA ICH PRZESTRZEGANIE.

Zmiany w treści niniejszych Warunków korzystania i zawartości Witryny:

Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do zmiany lub aktualizacji od czasu do czasu treści niniejszych Warunków korzystania ze skutkiem natychmiastowym. Twoim obowiązkiem jest okresowe przeglądanie niniejszych Warunków korzystania w celu poznania takich aktualizacji. Wszelkie materiały opublikowane na tej Witrynie internetowej mogą okazać nieaktualne w dowolnym momencie i nie jesteśmy zobowiązani do aktualizacji takich treści.

Dostęp do tej Witryny i bezpieczeństwo konta:

Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia lub zmiany niniejszej Witryny oraz wszelkich usług lub materiałów, które udostępniamy na niej, według naszego wyłącznego uznania i bez wcześniejszego powiadomienia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu cała lub jakakolwiek część tej Witryny będzie niedostępna w dowolnym momencie lub przez jakikolwiek okres. Od czasu do czasu możemy ograniczyć dostęp do niektórych części lub całej Witryny dla użytkowników,

Aby uzyskać dostęp do tej Witryny lub niektórych oferowanych przez nią zasobów, możesz zostać poproszony o podanie pewnych informacji. Warunkiem korzystania z tej Witryny jest poprawność, aktualność i kompletność wszystkich informacji podanych przez Ciebie na żądanie tej Witrynie. Zgadzasz się z tym, że wszystkie informacje, które podajesz w celu uzyskania dostępu lub korzystania z tej Witryny lub w inny sposób, w tym także, ale nie wyłącznie, poprzez korzystanie z jakichkolwiek interaktywnych funkcji w tej Witrynie, podlegają naszej Polityce Prywatności, a także zgadzasz się z tym, że wszystkie działania, które podejmujemy, wiążą się z poszanowaniem podanych przez Ciebie informacji zgodnie z naszą Polityką prywatności

Jeśli wybierzesz sobie lub otrzymasz nazwę użytkownika, hasło lub inną informację w ramach naszych procedur bezpieczeństwa, musisz traktować takie informacje jako poufne i nie wolno Ci ich ujawniać żadnej innej osobie, ani innemu podmiotowi. Jako użytkownik przyjmujesz również do wiadomości, że Twoje konto jest osobiste i zgadzasz się nie udzielać żadnej innej osobie dostępu do tej Witryny lub jej części przy użyciu Twojej nazwy użytkownika, hasła lub innych informacji dotyczących bezpieczeństwa. Wyrażasz zgodę na konieczność niezwłocznego powiadomienia nas o jakimkolwiek nieautoryzowanym dostępie do Twojej nazwy użytkownika lub hasła lub korzystaniu z nich, a także o wszelkich innych naruszeniach zasad bezpieczeństwa. Zgadzasz się również z koniecznością wylogowania się ze swojego konta na zakończenie każdej sesji. Należy zachować szczególną ostrożność podczas uzyskiwania dostępu do swojego konta z komputera publicznego lub współdzielonego, aby inne osoby nie mogły przeglądać ani zapisywać Twojego hasła oraz innych danych osobowych.

Mamy prawo do zablokowania dowolnej nazwy użytkownika, hasła lub innego identyfikatora, niezależnie od tego, czy zostały one wybrane przez Ciebie, czy też podane przez nas, w dowolnym momencie według naszego wyłącznego uznania z dowolnego powodu lub bez powodu, w tym także jeśli naszym zdaniem naruszyłeś jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków korzystania.

 

Prawa do zawartości:

 

Niniejsza Witryna i cała jej zawartość, funkcje i cechy (w tym - lecz nie tylko - wszystkie informacje, nazwy, logo, znaki handlowe, znaki usługowe, slogany, oprogramowanie, tekst, prezentacje, obrazy, wideo i audio oraz projekt, gama produktów i ich aranżacja) są własnością Firmy, jej licencjodawców lub innych dostawców takich materiałów i są chronione amerykańskimi oraz międzynarodowymi prawami autorskimi, a także dotyczącymi znaków towarowych, patentów, tajemnicy handlowej oraz innymi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej lub praw własności. Korzystanie z tej Witryny nie daje Ci żadnych praw, tytułów, udziałów ani licencji na jakąkolwiek taką własność intelektualną występującą na tej Witrynie. Jakiekolwiek nieautoryzowane wykorzystanie zawartości tej Witryny internetowej może podlegać sankcjom cywilnym lub karnym.

 

Niniejsze Warunki korzystania pozwalają Ci na korzystanie z tej witryny wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku. Nie możesz kopiować, reprodukować, publikować na żadnej innej stronie internetowej, odtwarzać, przesyłać, kodować, modyfikować, tłumaczyć, publicznie prezentować lub wyświetlać, wykorzystywać komercyjnie, rozpowszechniać lub przekazywać żadnych materiałów na tej Witrynie internetowej ani w jakikolwiek sposób tworzyć pochodnych dzieł na podstawie tej Witryny internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Firmy, z wyjątkiem następujących przypadków:

 

· Możesz wydrukować lub pobrać jedną kopię rozsądnej liczby podstron tej Witryny do własnego, niekomercyjnego użytku, ale nie do dalszego powielania, publikacji lub dystrybucji.

· Jeśli udostępniamy aplikacje komputerowe, mobilne lub inne do pobrania, możesz pobrać pojedynczą kopię na swój komputer lub urządzenie mobilne, wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek, pod warunkiem, że zgadzasz się na naszą umowę licencyjną użytkownika końcowego takiej aplikacji.

· Jeśli udostępniamy Ci funkcje mediów społecznościowych wobec pewnej zawartości, możesz podjąć względem nich takie działania, jakie umożliwiają te właśnie funkcje.

Jeśli kopiujesz lub pobierasz jakiekolwiek informacje z tej Witryny zgodnie z oraz w zakresie dozwolonym przez niniejsze Warunki korzystania, nie możesz:

· Modyfikować swojej kopii wszelkich materiałów z tej Witryny.

· Wykorzystywać dowolnych ilustracji, zdjęć, sekwencji wideo lub audio oraz grafiki w sposób niezależny od powiązanego z nimi tekstu.

· Usuwać lub modyfikować jakichkolwiek informacji na temat praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw własności w swojej kopii materiałów z tej Witryny.

Nie wolno Ci uzyskiwać dostępu do ani też wykorzystywać do celów komercyjnych żadnej części tej Witryny lub też jakichkolwiek usług lub materiałów dostępnych za pośrednictwem tej Witryny.

Jeśli chcesz skorzystać z materiałów zamieszczonych na tej Witrynie internetowej wymienionych w tej sekcji, prześlij swoją prośbę na adres e-mail: copyright@beamsuntory.com

Jeśli drukujesz, kopiujesz, modyfikujesz, pobierasz lub w jakikolwiek inny sposób korzystasz lub zapewniasz innej osobie dostęp do jakiejkolwiek części tej Witryny internetowej z naruszeniem niniejszych Warunków korzystania, Twoje prawo do użytkowania tej Witryny internetowej zostanie natychmiast wstrzymane, a T musisz, według naszego uznania, zwrócić lub zniszczyć wszystkie kopie materiałów, które wykonałeś. Żadne prawo, tytuł ani udział w tej Witrynie lub jakiekolwiek treści w tej Witrynie nie są przekazywane Tobie, a wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane, są zastrzeżone przez Firmę. Jakiekolwiek korzystanie z tej Witryny, które nie jest wyraźnie dozwolone przez niniejsze Warunki użytkowania, stanowi naruszenie niniejszych Warunków korzystania i może naruszać prawa autorskie, znaki handlowe i inne prawa.

Znaki towarowe:

Nazwa firmy, Warunki korzystania i wszystkie powiązane nazwy, logo, nazwy produktów i usług, projekty i slogany są znakami towarowymi Firmy lub licencjodawców. Nie wolno używać takich znaków bez uprzedniej pisemnej zgody Firmy. Wszystkie inne nazwy, logo, nazwy produktów i usług, projekty i slogany zamieszczone w tej Witrynie są znakami towarowymi należącymi do ich właścicieli.

Zabronione sposoby korzystania:

Możesz korzystać z tej Witryny tylko w celach zgodnych z prawem i zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania. Akceptujesz to, że nie możesz korzystać z tej Witryny:

· W jakikolwiek sposób, który narusza obowiązujące prawo federalne, stanowe, lokalne lub międzynarodowe (w tym między innymi wszelkie przepisy dotyczące eksportu danych lub oprogramowania do i ze Stanów Zjednoczonych lub innych krajów).

· Aby wysyłać, świadomie odbierać, przekazywać, pobierać, wykorzystywać lub ponownie wykorzystywać wszelkie materiały, które nie są zgodne ze standardami treści określonymi poniżej w niniejszych Warunkach korzystania.

· W celu przesyłania lub zamawiania wysyłania wszelkich materiałów reklamowych lub promocyjnych, w tym wszelkich „wiadomości - śmieci”, „łańcuszków”, „spamu” lub im podobnych.

· W celu podszywania się lub próby podszywania się pod Firmę, pracownika Firmy, innego użytkownika lub dowolną inną osobę albo też podmiot (w tym między innymi za pomocą adresów e-mail powiązanych z dowolnym z wyżej wymienionych).

· Aby zaangażować się w jakiekolwiek inne zachowanie, które ogranicza lub uniemożliwia korzystanie z niniejszej Witryny, lub które, w sposób określony przez nas, może zaszkodzić Firmie lub użytkownikom tej Witryny, albo też narazić ich na dowolnego rodzaju odpowiedzialność.

Ponadto zgadzasz się na to, by:

· Nie tworzyć odnośnika do tej Witryny bez uprzedniej pisemnej zgody Firmy.

· Nie korzystać z tej Witryny w jakikolwiek sposób, który mógłby zdezaktywować, przeciążyć, uszkodzić lub zawiesić Witrynę, czy też zakłócać korzystanie z tej strony przez jakąkolwiek inną stronę trzecią, w tym poprzez jej zdolność do angażowania się w działanie Witryny w czasie rzeczywistym.

· Nie używać dowolnego robota, pająka lub innego automatycznego urządzenia, procesu lub środka, aby uzyskać dostęp do tej Witryny w dowolnym celu, w tym w celu jej monitorowania lub kopiowania dowolnego materiału zamieszczonego na tej Witrynie.

· Nie używać dowolnego ręcznego procesu lub środka do monitorowania, lub kopiowania dowolnego materiału na tej Witrynie internetowej, czy też w jakimkolwiek innym celu, który nie jest wyraźnie dozwolony w niniejszych Warunkach korzystania, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

· Nie korzystać z dowolnego urządzenia, oprogramowania lub procedury, która zakłóca prawidłowe funkcjonowanie tej Witryny.

· Nie wprowadzać wirusów, koni trojańskich, robaków, bomb logicznych lub innej szkodliwej lub technologicznie niewłaściwej zawartości.

· Nie podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do, zakłócania, uszkadzania lub zakłócania jakichkolwiek części tej Witryny, serwera, na którym przechowywana jest ta Witryna lub dowolnego serwera, komputera, lub bazy danych podłączonej do tej Witryny.

· Nie atakować tej Witryny za pomocą rozwiązania typu „Denial of Service” (DoS) lub „Distributed Denial of Service” (DDoS).

· Nie zakłócać prawidłowego działania tej Witryny w jakikolwiek inny sposób.

Wkład własny użytkowników:

Niniejsza Witryna internetowa może zawierać fora dyskusyjne, pokoje czatu, tablice ogłoszeń, recenzje i inne interaktywne funkcje (określane dalej jako „Usługi interaktywne”), które pozwalają użytkownikom na publikowanie, przesyłanie, wyświetlanie lub przekazywanie innym użytkownikom lub osobom (określane dalej jako „Publikowanie”) treści lub materiałów (określanych dalej jako „Wkład własny użytkowników”) na tej Witrynie lub za jej pośrednictwem.

Cały Wkład własny użytkownika musi być zgodne ze standardami treści określonymi w niniejszych Warunkach korzystania.

Każdy Wkład własny użytkownika publikowany w tej Witrynie nie będzie traktowany jako poufny i nie będzie zastrzeżony. Udostępniając dowolny Wkład własny użytkownika w tej Witrynie, udzielasz nam i naszym usługodawcom, a także każdemu z ich i naszych odpowiednich licencjobiorców, następców, a także cedujesz na nas prawo do używania, reprodukowania, modyfikowania, wykonywania, wyświetlania, rozpowszechniania i ujawniania osobom trzecim takich materiałów.

Jako użytkownik jednocześnie oświadczasz i gwarantujesz, że:

· Jesteś właścicielem lub kontrolujesz wszystkie prawa do swojego Wkładu własnego użytkownika i masz także prawo do udzielenia opisanej powyżej licencji zarówno nam, jak i naszym podmiotom stowarzyszonym i usługodawcom, a także każdemu z nich oraz naszym odpowiednim licencjobiorcom, następcom i cesjonariuszom.

· Wszystkie Twoje Wkłady własne użytkownika są zgodne z niniejszymi warunkami użytkowania.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje to, że ponosi odpowiedzialność za wszelkie przesłane przez siebie treści, które przekazuje lub wnosi, a także że on, a nie Firma, ponosi pełną odpowiedzialność za takie treści, w tym za ich legalność, wiarygodność, dokładność i odpowiedniość.

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec stron trzecich za treść lub dokładność jakichkolwiek Wkładów własnych użytkownika opublikowanych przez Ciebie lub jakiegokolwiek innego użytkownika tej Witryny.

Monitorowanie, egzekwowanie i zakończenie działalności::

Mamy prawo do:

· Usuwania lub odmowy opublikowania jakichkolwiek Wkładów własnych użytkownika z dowolnego powodu lub bez powodu, według własnego uznania.

· Podejmowania wszelkich działań w odniesieniu do dowolnych Wkładów własnych użytkowników, które uznamy za niezbędne lub właściwe według naszego wyłącznego uznania, w tym także jeśli uważamy, że takie Wkłady własne użytkowników naruszają niniejsze Warunki użytkowania, w tym Standardy treści, jakiekolwiek prawa własności intelektualnej lub inne prawa dowolnej osoby lub podmiotu, zagrażają bezpieczeństwu osobistemu użytkowników tej Witryny lub społeczeństwa, lub mogą powodować pociągnięcie Firmy do odpowiedzialności.

· Ujawnienia Twojej tożsamości lub innych informacji o Tobie osobom trzecim, które twierdzą, że zamieszczone przez Ciebie materiały naruszają ich prawa, w tym ich prawa własności intelektualnej lub ich prawo do prywatności.

· Podejmowania odpowiednich kroków prawnych, w tym między innymi skierowania wniosku do organów ścigania w przypadku nielegalnego lub nieuprawnionego korzystania z tej Witryny

· Zakończenia lub zawieszenia dostępu do całości lub części tej Witryny z dowolnego powodu lub bez podania przyczyny, w tym między innymi z powodu naruszenia niniejszych Warunków korzystania.

· Pełnej współpracy z organami ścigania lub na podstawie nakazów sądowych, które proszą nas o lub nakazują ujawnienie tożsamości, lub innych informacji na temat każdego, kto zamieszcza jakiekolwiek materiały na lub za pośrednictwem tej Witryny.

Nie zobowiązujemy się do przeglądania materiałów przed opublikowaniem ich w tej Witrynie i nie możemy zapewnić szybkiego usunięcia takich materiałów budzących zastrzeżenia po ich opublikowaniu. W związku z tym nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działanie lub brak działania w odniesieniu do transmisji, komunikacji lub treści dostarczanych przez dowolnego użytkownika lub osobę trzecią. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec kogokolwiek za wykonanie lub niewykonanie czynności opisanych w tej sekcji.

Standardy treści::

Opisane poniżej standardy treści dotyczą każdego Wkładu własnego użytkownika i korzystania z usług interaktywnych. Treści publikowane użytkownika muszą być w całości zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami federalnymi, stanowymi, lokalnymi i międzynarodowymi. Przy uwzględnieniu powyższych zapisów, Wkład własny użytkownika nie może także:

· Zawierać wszelkiego rodzaju materiałów zniesławiających, obscenicznych, nieprzyzwoitych, obraźliwych, napastliwych, agresywnych, nienawistnych, zapalnych lub w inny sposób budzących zastrzeżenia.

· Promować materiałów o charakterze erotycznym lub pornograficznym, przemocy lub dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, religię, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną lub wiek.

· Naruszać jakiegokolwiek patentu, znaku towarowego, tajemnicy handlowej, praw autorskich lub innej własności intelektualnej, czy też innego rodzaju praw jakiejkolwiek innej osoby.

· Naruszać praw (w tym prawa do zachowania prywatności) innych osób lub zawierać jakichkolwiek materiałów, które mogą powodować odpowiedzialność cywilną lub karną na mocy obowiązujących przepisów ustawowych lub wykonawczych, lub które mogą być sprzeczne z niniejszymi Warunkami korzystania i naszą Polityką prywatności.

· Dawać podejrzeń co do możliwości oszukania jakiejkolwiek osoby.

· Promować wszelkiego rodzaju nielegalnych działań lub wspierać, promować lub pomagać w działaniach niezgodnych z prawem.

· Podszywać się pod dowolną osobę, fałszować swojej tożsamości lub powiązania z dowolną osobą lub organizacją.

· Obejmować działań handlowych lub sprzedażowych, takich jak konkursy, loterie i inne promocje sprzedażowe, barterowe lub reklamowe.

· Sprawiać wrażenie, że pochodzą one od nas lub jakiejkolwiek innej osoby, czy też podmiotu przez z nami powiązanych, jeśli tak nie jest w rzeczywistości.

· Zachęca do nadmiernego, niewłaściwego lub nieodpowiedzialnego spożywania alkoholu.

 

 

Poleganie na informacjach prezentowanych w tej Witrynie:

Informacje prezentowane na tej Witrynie lub za jej pośrednictwem są udostępniane wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych. Firma nie obiecuje, że ta Witryna, jakakolwiek treść, usługa lub funkcja Witryny będą wolne od błędów lub dostępne w nieprzerwany sposób, lub że wszelkie wady zostaną usunięte, lub że korzystanie z Witryny przyniesie określone wyniki. Wszelkie poleganie na takich informacjach odbywa się wyłącznie na Twoje własne ryzyko. Zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z polegania na takich materiałach przez Ciebie lub innego użytkownika tej Witryny lub przez kogokolwiek, kto może być informowany o którejkolwiek z opublikowanych na niej treści.

Ta Witryna internetowa może zawierać treści dostarczane przez strony trzecie, w tym materiały dostarczane przez innych użytkowników, blogerów i licencjodawców, agregatorów i / lub usługi raportowania stron trzecich. Wszelkie oświadczenia i / lub opinie wyrażone w tych materiałach oraz wszystkie artykuły i odpowiedzi na pytania, i innego rodzaju treści inne niż materiały dostarczone przez Firmę, stanowią wyłącznie opinie i odpowiedzialność osoby lub podmiotu dostarczającego te materiały. Materiały te niekoniecznie odzwierciedlają opinię Firmy. Nie jesteśmy odpowiedzialni ani nie ponosimy wobec Ciebie ani też żadnej strony trzeciej odpowiedzialności za treść ani dokładność jakichkolwiek materiałów dostarczonych przez strony trzecie.

Informacje o Tobie i Twoich wizytach w tej Witrynie::

Wszystkie informacje, które gromadzimy w niniejszej Witrynie internetowej, podlegają naszej Polityce prywatności. Korzystając z tej Witryny wyrażasz zgodę na wszystkie działania podejmowane przez nas w odniesieniu do Twoich informacji zgodnie z naszą Polityką prywatności.

Odnośniki wychodzące z tej Witryny

Niniejsza Witryna internetowa może dla wygody udostępniać odnośniki do witryn należących lub zarządzanych przez podmioty inne niż Firma. Każdy taki odnośnik do innej strony internetowej podlega własnym warunkom użytkowania opisanym w informacji prawnej / warunkach korzystania z tej docelowej witryny. Jeśli Witryna zawiera odnośniki do innych witryn i zasobów udostępnionych przez strony trzecie, odnośniki te są udostępniane wyłącznie dla wygody użytkownika. Obejmuje to odnośniki zawarte w reklamach, w tym banerach reklamowych i odnośnikach sponsorowanych. Nie mamy kontroli nad zawartością tych witryn ani zasobów i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za nie, ani za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z nich. Jeśli zdecydujesz się uzyskać dostęp do stron internetowych osób trzecich połączonych z tą Witryną, robisz to całkowicie na własne ryzyko i zgodnie z warunkami korzystania z takich witryn.

Wyłączenie odpowiedzialności gwarancyjnej::

KORZYSTASZ Z NINIEJSZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ, JEJ TREŚCI ORAZ JAKICHKOLWIEK USŁUG LUB TOWARÓW UZYSKANYCH ZA JEJ POŚREDNICTWEM WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO. NINIEJSZA WITRYNA INTERNETOWA, JEJ TREŚĆ ORAZ JAKIEKOLWIEK USŁUGI LUB TOWARY UZYSKANE ZA JEJ POŚREDNICTWEM SĄ DOSTARCZANE NA ZASADZIE „STANU, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ” I „DOSTĘPNOŚCI”, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH. ŻADNA FIRMA ANI OSOBA ZWIĄZANA Z FIRMĄ NIE UDZIELA JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI LUB OŚWIADCZENIA W ODNIESIENIU DO KOMPLETNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA, WIARYGODNOŚCI, JAKOŚCI, DOKŁADNOŚCI LUB DOSTĘPNOŚCI TEJ WITRYNY INTERNETOWEJ. PONADTO ŻADNA FIRMA LUB OSOBA NIE JEST POWIĄZANA Z OŚWIADCZENIAMI FIRMY LUB GWARANCJAMI, ŻE NINIEJSZA WITRYNA INTERNETOWA, JEJ TREŚĆ LUB JAKIEKOLWIEK USŁUGI LUB TOWARY UZYSKANE ZA JEJ POŚREDNICTWEM BĘDĄ DOKŁADNE, NIEZAWODNE, POZBAWIONE BŁĘDÓW LUB ZAWSZE DOSTĘPNE, ŻE EWENTUALNE USTERKI ZOSTANĄ USUNIĘTE, ŻE NASZA WITRYNA INTERNETOWA LUB SERWER, KTÓRY JĄ OBSŁUGUJE, JEST POZBAWIONA WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH KOMPONENTÓW, LUB ŻE TA WITRYNA INTERNETOWA, CZY TEŻ JAKIEKOLWIEK USŁUGI LUB TOWARY UZYSKANE ZA JEJ POŚREDNICTWEM SPEŁNIĄ TWOJE OCZEKIWANIA.

POWYŻSZE ZASTRZEŻENIA NIE WPŁYWAJĄ NA JAKIEKOLWIEK FORMY GWARANCJI, KTÓRE NIE MOGĄ ZOSTAĆ WYŁĄCZONE LUB OGRANICZONE NA MOCY OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA.

Ograniczenie odpowiedzialności:

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE PRZEWIDZIANYM PRZEZ PRAWO I W ŻADNYM WYPADKU FIRMA, JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE LUB ICH LICENCJODAWCY, USŁUGODAWCY, PRACOWNICY, AGENCI, KIEROWNICY LUB DYREKTORZY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, NA PODSTAWIE DOWOLNEJ WYKŁADNI PRAWA, WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z TEJ WITRYNY LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z NIEJ, DOWOLNEJ WITRYNY Z NIĄ POWIĄZANEJ, WSZELKICH TREŚCI NA TEJ WITRYNIE LUB INNYCH WITRYNACH, W TYM WSZELKIE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE LUB KARNE, W TYM - LECZ NIE WYŁĄCZNIE - OBRAŻENIA CIAŁA, BÓL I CIERPIENIE, NIEPOKÓJ EMOCJONALNY, UTRATA DOCHODÓW, UTRATA ZYSKÓW, UTRATA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB OCZEKIWANYCH OSZCZĘDNOŚCI, UTRATA MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, UTRATA DOBREJ WOLI, DANYCH ORAZ SPOWODOWANIA CZYNU NIEDOZWOLONEGO (W TYM ZANIEDBANIA), NARUSZENIA UMOWY LUB W INNY SPOSÓB, NAWET JEŚLI MOŻNA TO PRZEWIDZIEĆ. W ŻADNYM WYPADKU CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY WOBEC CIEBIE ZA WSZELKIE SZKODY, STRATY I PRZYCZYNY DZIAŁANIA (UMOWNE LUB DELIKTOWE, W TYM MIĘDZY INNYMI ZANIEDBANIE LUB INNE) WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW LUB KORZYSTANIA Z TEJ WITRYNY INTERNETOWEJ NIE MOGĄ PRZEKROCZYĆ ŁĄCZNEJ KWOTY 100,00 USD.

POWYŻSZE ZASTRZEŻENIA NIE WPŁYWAJĄ NA JAKIEKOLWIEK RODZAJE ODPOWIEDZIALNOŚCI, KTÓRE NIE MOGĄ ZOSTAĆ WYŁĄCZONE LUB OGRANICZONE NA MOCY OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA.

Odszkodowanie::

Użytkownik zgadza się bronić, zabezpieczać i powstrzymywać od działalności godzącej w dobre imię Firmy, jej podmiotów stowarzyszonych, licencjodawców i dostawców usług, a także jej i ich przedstawicieli, dyrektorów, pracowników, kontrahentów, agentów, licencjodawców, dostawców, następców oraz cesjonariuszy, a także mogącej wywołać jakiejkolwiek roszczenia, zobowiązania, szkody, wyroki, nagrody, straty, koszty, wydatki lub opłaty (w tym uzasadnione koszty obsługi prawnej) wynikające z naruszenia niniejszych Warunków korzystania z tej Witryny lub związanych z tym naruszeniem, w tym między innymi przez Twój Wkłady własny użytkownika, wszelkie wykorzystanie treści, usług i produktów tej Witryny inne niż wyraźnie dozwolone w niniejszych Warunkach korzystania lub korzystanie z informacji uzyskanych w tej Witrynie.

Właściwa legislatura prawna:

Wszelkie kwestie związane z niniejszą Witryną i niniejszymi Warunkami korzystania oraz wszelkie spory i roszczenia z nich wynikające lub z nimi powiązane (w każdym przypadku, w tym spory i roszczenia pozaumowne) podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem stanu Nowy Jork bez względu na potencjalnie kolidujące przepisy. Niezależnie od powyższego niniejsza Witryna internetowa może być przeglądana na całym świecie i może zawierać odniesienia do produktów lub usług niedostępnych we wszystkich krajach. Odniesienia do konkretnego produktu lub usługi nie oznaczają, że są one odpowiednie lub dostępne dla wszystkich osób w wieku uprawniającym do zakupu we wszystkich lokalizacjach lub że Firma zamierza udostępnić takie produkty lub usługi w takich krajach. Każda oferta jakiegokolwiek produktu, funkcji lub opublikowana w tej Witrynie jest nieważna wszędzie tam, gdzie jest zabroniona prawnie.

Ograniczenie czasu na składanie roszczeń:

DZIAŁANIA LUB ROSZCZENIA Z DOWOLNYCH PRZYCZYN, KTÓRE MOGĄ WYNIKAĆ Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA LUB ODNOSZĄCE SIĘ DO TEJ WITRYNY MUSZĄ ZOSTAĆ ROZPOCZĘTE W CIĄGU JEDNEGO (1) ROKU PO WYSTĄPIENIU PRZYCZYNY TAKIEGO DZIAŁANIA; W PRZECIWNYM WYPADKU TAKA PRZYCZYNA DZIAŁANIA LUB ROSZCZENIA ZOSTAJE UZNANA ZA TRWALE PRZEDAWNIONĄ.

Zrzeczenie się i rozdzielność:

Żadne zrzeczenie się przez Firmę jakiegokolwiek warunku lub zasady określonej w niniejszych Warunkach korzystania nie będzie uważane za istotne lub ciągłe zrzeczenie się takiego warunku lub zasady, czy też zrzeczenie się jakiegokolwiek innego warunku lub zasady, a ponadto brak dochodzenia przez Firmę swojego prawa lub postanowienia zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania nie stanowi zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia.

Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków korzystania zostanie uznane przez sąd lub inny właściwy organ za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, takie postanowienie zostanie wyeliminowane lub ograniczone w minimalnym zakresie, tak aby pozostałe postanowienia niniejszych Warunków korzystania mogły dalej obowiązywać z pełną mocą i skutkiem.

Umowa całościowa::

Niniejsze Warunki korzystania (wliczając w to naszą Politykę prywatności) stanowią jedyną i całkowitą formę umowy między Tobą a Firmą dotyczącą tej Witryny i zastępują zarazem wszelkie wcześniejsze i równoczesne porozumienia, umowy, oświadczenia i gwarancje, zarówno pisemne, jak i ustne, dotyczące tej Witryny.

Sklepy online i promocje::

Podczas zakupu towarów lub usług oraz określonych części, lub funkcji tej witryny, w tym między innymi konkursów, loterii, zaproszeń lub innych podobnych opcji (jako „Zastosowania”), mogą obowiązywać warunki dodatkowe, z których wszystkie są dodatkowymi zasadami, a niniejsze odniesienie stanowi część niniejszych Warunków korzystania. Zgadzasz się przestrzegać takich warunków obejmujących Zastosowania. W przypadku konfliktu między niniejszymi Warunkami korzystania a warunkami Zastosowania, warunki Zastosowania będą miały charakter nadrzędny w przypadku Zastosowania.

Informacja o prawach autorskich:

Jeśli uważasz, że Twoja praca lub dzieło zostało skopiowane w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich, prześlij zawiadomienie do agenta ds. praw autorskich tej Witryny zawierające następujące dane:

· Elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do występowania w imieniu właściciela praw autorskich.

· Opis dzieła chronionego prawem autorskim, które Twoim zdaniem zostało naruszone.

· Opis miejsca, w którym materiał Twoim zdaniem naruszający prawa autorskie znajduje się w tej Witrynie.

· Twój adres, numer telefonu i adres e-mail.

· Oświadczenie, że żywisz przekonanie w dobrej wierze, że użycie spornych materiałów nie zostało autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo.

· Oraz oświadczenie złożone pod groźbą krzywoprzysięstwa, że powyższe informacje podane w zawiadomieniu są dokładne i że jesteś właścicielem praw autorskich lub jesteś upoważniony do występowania w imieniu właściciela praw autorskich.

 

Agentem firmy Beam Suntory do spraw praw autorskich, którego należy powiadomić, jest:

Agent firmy Beam Suntory do spraw praw autorskich

Beam Suntory Inc.

Merchandise Mart

222 W. Merchandise Mart Plaza

Suite 1600

Chicago, IL 60654

Phone: +1 (312) 964 6999

E-mail: copyright@beamsuntory.com