ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

 

Последна актуализация: 31ви януари, 2020

 

 

Упълномощени да използват уебсайта потребители:

Този уебсайт (наричан „Уебсайт“) е предназначен за ползване и достъп от хора, които са навършили разрешената по закон възраст за купуване и консумиране на алкохол. Ако сте навършили тази възраст съгласно законите на вашата държава/ държавата на пребиваване/ държавата, от която имате достъп до този уебсайт, моля продължете. Ако не сте, моля да излезете от този уебсайт веднага.

Приемане на Условията за ползване:

Уебсайтът е собственост на Beam Suntory, Inc., и се управлява от него, неговите дъщерни дружества и/или свързани с него дружества (наричани „Компанията“, „Ние“ или „Нас“). Тези условия за ползване се сключват от и между Компанията и Вас, в качеството ви на потребители. Следните общи условия, заедно с всички документи, които изрично се съдържат в тях чрез позоваване (събирателно наричани „Условия за ползване“), представляват електронен носител на условията за достъп и ползване на Уебсайта.

 

Моля, прочетете внимателно настоящите Условия за ползване, преди да започнете да използвате този уебсайт. ЧРЕЗ ДОСТЪПА И ПОЛЗВАНЕТО НА УЕБСАЙТА, ВИЕ ПРИЕМАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ДА БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАН С УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ И ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ.

Изменения в Условията за ползване на уебсайта:

Запазваме си правото по собствена преценка, да променяме или актуализираме тези Общи условия от време на време, като промените ще влизат в сила веднага. Ваша е отговорността да преглеждате периодично тези Общи условия за актуализации. Всеки от материалите на този уебсайт може да съдържа остаряла информация в даден момент и ние нямаме задължение да актуализираме такъв материал.

Достъп до уебсайта и поверителност на акаунта:

Запазваме си правото да свалим или променим този уебсайт, както и всяка услуга или материали, предоставени на този уебсайт, по наша собствена преценка и без предупреждение. Не носим отговорност, ако по някаква причина цялата или която и да е част от този уебсайт е недостъпна по което и да е време или за какъвто и да е период. От време на време е възможно да ограничаваме достъпа на потребителите до някои части или до целия уебсайт.

За да достъпите уебсайта или някои от предлаганите от него ресурси, може да бъдете помолени да предоставите определена информация. Едно от условията за ползването на на този уебсайт е данните, които изпращате да са правилни, актуални и пълни. Вие се съгласявате, че цялата информация, която предоставяте за достъп или използване на този уебсайт, включително и не само при използването на каквито и да е интерактивни функции на този уебсайт, е съобразено с нашата Политика за поверителност и Вие приемате всички действия, които бихме предприели спрямо предоставената от Вас информация.

 

Ако създадете или ви бъде предоставено потребителско име, парола или друга информация като част от нашите процедури за сигурност, трябва да третирате такава информация като поверителна и не трябва да я разкривате на друго лице или дружество. Също така потвърждавате, че акаунтът ви е лично за вас, съгласявате се да не предоставяте на друг човек достъп до този уебсайт или части от него, използвайки вашето потребителско име, парола или друга информация за сигурност. Съгласявате се да ни уведомявате незабавно за всеки неоторизиран достъп или използване на вашето потребителско име или парола, както и всяко друго нарушение на сигурността. Вие също така се съгласявате да гарантирате, че ще излизате от акаунта си в края на всяка сесия. Трябва да бъдете особено внимателни, когато имате достъп до акаунта си от обществен или споделен компютър, за да няма опасност други лица да видят или запишат вашата парола или друга лична информация.

Ние имаме право да деактивираме всяко потребителско име, парола или друг идентификатор, независимо дали са създадени от Вас или предоставени от нас, по всяко време и по наша преценка по някаква причина и дори липса на такава. Това включва случаите, в които по наше мнение, сте нарушили някоя от разпоредбите от настоящите Общи условия за ползване.

Права върху съдържанието:

 

Този уебсайт и цялото му съдържание, функции и функционалности (включително, но не само, цялата информация, имена, лога, търговски марки, сервизни марки, слогани, софтуер, текст, изглед, изображения, видео и аудио материали, както и дизайн, подбор и подредба) са собственост на Компанията, нейните лицензианти или други доставчици на материали и са защитени от Съединените щати и международните закони за авторско право, търговска марка, патент, търговска тайна, както и други закони, свързани с интелектуалната собственост и имуществени права. Използването на този уебсайт не ви дава право на собственост, дял или лиценз върху която и да е интелектуална собственост, която виждате в него. Всяко неоторизирано използване на съдържанието на този уебсайт може да Ви коства административни глоби или наказателни санкции.

 

Настоящите Условия за ползване Ви разрешават само лично ползване с нетърговска цел на този уебсайт. Нямате право да копирате, възпроизвеждате или да поствате на който и да е друг уебсайт, както и да публикувате отново, качвате, кодирате, променяте, превеждате, публично възпроизвеждате или показвате, да използвате с комерсиална цел, да разпространявате или препредавате какъвто и да е материал от този уебсайт. Нямате право и да правите производни интерпретации от този уебсайт по какъвто и да е начин без изричното предварително писмено съгласие на Дружеството, освен в следните случаи:

 

 • Можете да отпечатвате или изтегляте едно копие в разумен брой страници от този уебсайт за Ваша лична, нетърговска употреба, но не и за последващо възпроизвеждане, публикуване или разпространение.
 • Ако предоставяме настолни, мобилни или други приложения за изтегляне, можете да изтеглите едно копие на вашия компютър или мобилно устройство единствено за Ваша лична, нетърговска употреба, при условие че сте съгласни да бъдете обвързани с нашето лицензионно споразумение с крайни потребители за такива приложения.
 • Ако сме предоставили функционалности от социалните медии с определено съдържание, можете да предприемате действия, разрешени от съответните функционалности.

 

Ако копирате или изтеглите каквато и да е информация от този уебсайт в съответствие с и в степента, разрешена от настоящите Условия за ползване, не трябва:

 • Да променяте копия на които и да е материали от този уебсайт.
 • Да използвате които и да е илюстрации, фотографии, видео или аудио последователности, както и  никакви графики отделно от придружаващите ги текстове.
 • Да изтривате или променяте които и да е забележки за авторски права, търговски марки или други права на собственост от копия на материали от този сайт.

Не трябва да достъпвате или да използвате за каквито и да било търговски цели нищо от този уебсайт или каквито и да било услуги или материали, достъпни чрез него.

Ако искате да използвате какъвто и да е материал от този уебсайт, описан в този раздел, моля, адресирайте заявката си на: copyright@beamsuntory.com

Ако разпечатвате, копирате, променяте, изтегляте или използвате по какъвто и да е друг начин, както и ако предоставяте на друго лице достъп до която и да е част от този уебсайт в нарушение на настоящите Условия за ползване, правото ви да използвате този Уебсайт ще спре незабавно. Ще трябва, по наше усмотрение, да върнете или унищожите всички копия на направените от Вас материали. Не ви се прехвърлят никакви права на собственост от този уебсайт, нито съдържанието му. Всички права, които не са изрично предоставени, са запазени от Компанията. Всяко използване на този уебсайт, което не е изрично разрешено от настоящите Условия за ползване, представлява тяхно нарушение и може да престъпи законите за авторското право, търговската марка, както и други закони.

 

Търговски марки:

Име на компанията, условията и всички свързани имена, лога, имена на продукти и услуги, дизайни и слогани, представляват търговски марки на Компанията или лицензодателите. Не трябва да използвате такива марки без предварително писмено съгласие на Компанията. Всички други имена, лога, имена на продукти и услуги, дизайни и слоганина този уебсайт, представляват търговските марки на съответните им собственици.

 

Забранени употреби:

Можете да използвате този уебсайт само със законна цел и в съответствие с тези Условия за ползване. Вие се съгласявате да не използвате този уебсайт:

 • по какъвто и да е начин, който нарушава приложимото федерално, щатско, местно или международно законодателство или регламент (включително, без ограничение, закони относно износа на данни или софтуер от и към САЩ или други страни).
 • за изпращане, съзнателно получаване, качване, изтегляне, използване или повторно употреба на всеки материал, който не отговаря на стандартите за съдържание, посочени по-долу в настоящите Условия за ползване.
 • за предаване или изпращане на какъвто и да е рекламен или промоционален материал, включително „нежелана поща“, „верижно писмо“, „спам“ или всякакви други подобни изискващи писма.
 • за ​​опит да представлявате Компанията, да се представяте за служител на Компанията, друг потребител, лице или дружество(включително, без ограничение, чрез използване на имейл адреси, свързани с някои от гореизброените).
 • за демонстрация на поведение, което ограничава или възпрепятства нечия друга употреба или ползване на този уебсайт, както и за действия, които биха могли да навредят на Компанията или потребителите на този уебсайт, както и да ги подведат под отговорност.

 

Освен това, вие се съгласявате да не:

 • създавате връзка към този уебсайт без предварително писмено съгласие на компанията.
 • използвате този уебсайт по какъвто и да е начин, който би могъл да деактивира, претовари, повреди или наруши  функционалността на сайта, както и да попречи на използването му от други страни, включително способността им да участват в дейности в реално време, провеждани на уебсайта.
 • използвате какъвто и да е робот, паяк или друго автоматично устройство, процес или средства за достъп до този уебсайт за каквито и да е цели, включващи наблюдение или копиране на някой от материалите на този уебсайт.
 • използвате какъвто и да е ръчен процес за наблюдение или копиране на някои от материалите на този уебсайт, както и всяка друга цел, която не е изрично разрешена в настоящите Условия за ползване, без предварително писмено съгласие.
 • използвате каквото и да е устройство, софтуер или програма, които пречат на правилното функциониране на този уебсайт.
 • разпространявате вируси, троянски коне, червеи, логически бомби или друг материал, който е опасен или технологично вреден.
 • опитвате да си осигурите неоторизиран достъп, да се намесвате и предизвикате повреждане или прекъсване на части от този уебсайт, както и на сървъра, на който се съхранява той, както и всеки друг сървър, компютър или база данни, свързани с този уебсайт.
 • нападате този уебсайт чрез атака за отказ на услуга или разпространяване на атака за отказ на услуга.
 • правите какъвто и да е опит за намеса в правилното функциониране на този уебсайт.

 

Потребителско участие:

Този уебсайт може да съдържа табла за съобщения, чат стаи, форуми, табла за обяви, рецензии и други интерактивни функции (наричани „Интерактивни услуги“), които позволяват на потребителите да постват, събмитват, публикуват, показват или предават на други потребители или други лица (наричано по-долу „постване“) съдържание или материали (наричано по-долу „Потребителско участие“) на или чрез този уебсайт.

Всички потребителски участия трябва да съответстват на стандартите за съдържание, посочени в тези Условия за ползване.

Всяко потребителско участие, което публикувате на този уебсайт, ще се счита за информация, която не е конфиденциална или обект на патент. Създавайки каквото и да е потребителско участие на този уебсайт, Вие предоставяте на Нас и на нашите доставчици на услуги, както и на всеки от съответните ни лицензополучатели и правоприемници права за използване, възпроизвеждане, промяна, представяне, показване, разпространение и каквото и да е друго действие по предоставяне на  този материал към трети страни

Вие представлявате и гарантирате, че:

 • притежавате или контролирате всички права от Потребителските участия и имате право да разпространявате предоставения по-горе лиценз на Нас и нашите филиали и доставчици на услуги, както и на всеки от съответните ни лицензополучатели, правоприемници и възложители.
 • Всички ваши Потребителски участия са съобразени с настоящите Условия за ползване.

Вие разбирате и потвърждавате, че носите отговорност за всички Потребителски участия, които изпращате или давате, и вие, а не Компанията, носите пълна отговорност за такова съдържание, включително неговата законност, надеждност, точност и уместност.

 

Ние не сме отговорни или задължени пред трета страна за съдържанието или точността на каквито и да било потребителски участия, публикувани от Вас или друг потребител на този уебсайт.

 

Мониторинг, изпълнение и прекратяване:

Имаме право да:

 • премахнем или откажем да публикуваме каквото и да било Потребителско участие по някаква причина, както и при липса на такава, по наша собствена преценка.
 • предприемем каквито и да било действия по отношение на всяко Потребителско участие, ако по наша преценка тези действия са наложителни и релевантни, включително ако сметнем, че това Потребителско участие нарушава настоящите Условия за ползване, стандартите за съдържание, или пък нарушава право на интелектуална собственост или друго право на което и да е лице или дружество, заплашва личната безопасност на потребителите на този уебсайт или обществеността, или би могло да задължи Дружеството по някакъв начин.
 • разкрием Вашата самоличност или друга информация за Вас на трети страни, ако публикуваните от Вас материали нарушават техните права, свързани с интелектуалната собственост или правото им на поверителност.
 • предприемем правни действия и да ги отнесем до органите на реда, за всяко незаконно или неразрешено използване на този уебсайт.
 • прекратим или спрем достъпа до целия или част от този уебсайт по някаква или без причина, включително и без ограничение, за всяко нарушение на настоящите Условия за ползване.
 • сътрудничим в пълна степен на органите на реда или такива със съдебно разпореждане, изискващи или насочващи ни да разкрием самоличността или друга информация на всеки, който публикува каквито и да било материали на или чрез този уебсайт.

 

Ние не сме задължени да преглеждаме материалите, преди да бъдат публикувани на този уебсайт и не можем да гарантираме бързо премахване на спорни материали след публикуването им. Съответно, не поемаме отговорност за действия или бездействия по отношение на съобщения, комуникация или съдържание, предоставени от потребители или трети страни. Ние не носим отговорност пред никого за изпълнение или неизпълнение на дейностите, описани в този раздел.

 

Стандарти за съдържание:

Тези стандарти за съдържание се прилагат за всяко потребителско участие, както и при използване на интерактивни услуги. Потребителските участия трябва да отговарят изцяло на всички приложими федерални, щатски, местни и международни закони и разпоредби. Без да са ограничени до горепосочените, потребителското участие не трябва:

 • да е със съдържание, което е клеветническо, нецензурно, неприлично, насилствено, обидно, нетолерантно, омерзяващо и изразяващо омраза по недопустим начин.
 • да популяризира сексуални и порнографски материали, насилие или дискриминация въз основа на раса, пол, религия, националност, физическо състояние, сексуална ориентация или възраст.
 • да нарушава патент, търговска марка, търговска тайна, авторско право, друга интелектуална собственост или права на трето лице.
 • да нарушава права, полагащи се по закон (включително правата на публичност и неприкосновеност на личния живот) на други лица или да публикува материали, за които биха могли да бъдат подведени под гражданска или наказателна отговорност, съгласно приложимите закони или разпоредби, както и по един или друг начин могат да са в противоречие с настоящите Условия за ползване и Политика за поверителност.
 • да създава предпоставки да подведе или измами трето лице.
 • да популяризира каквато и да е незаконна дейност, както и да защитава, насърчава или подпомага каквото и да е незаконно действие.
 • да се представя за друго лице, да подведе за своята идентичност или принадлежност към организация.
 • да участва в търговски дейности, продажби, разпродажби и други стимули за търговски сделки като бартер или реклама.
 • да създава впечатление, че дейността им е подкрепена или одобрена от нас или от друго лице или дружество, когато това не е така.
 • да насърчава прекомерната, неуместна и неотговорна консумация на алкохол.

 

 

Достоверност на информация в този уебсайт:

Съдържанието, представено на или чрез този уебсайт, е единствено за обща информация. Компанията не гарантира, че този сайт или каквото и да е съдържание, услуга или функция от него ще бъдат без грешки или ще работят без прекъсване, или че всички дефекти ще бъдат коригирани, както и че използването на сайта ще Ви даде конкретни резултати. Доверието Ви в информацията е на Ваш собствен риск. Отказваме всякакво задължение или отговорност, произтичаща от доверието Ви в материали, публикувани от Вас или друг посетител на този уебсайт, както и към всеки друг потребител, който достъпва съдържанието му.

Този уебсайт може да включва в себе си съдържание, предоставяно от трети страни, включително материали, дадени от други потребители, блогъри и лицензодатели на трети страни, синдикатори, агрегатори и / или компании за отчетност на данни. Всички изявления и / или мнения, изразени в тези материали, както и всички статии и отговори на въпроси и друга информация, различна от съдържанието, предоставяно от Компанията, представят единствено мнението и позицията на лицето или дружеството, предоставящо тези материали. Те не отразяват непременно позицията на Компанията. Ние не носим отговорност и не сме задължени към Вас или други лица относно съдържанието или верността на материали, предоставени от трети страни.

 

Информация за Вас и Вашите посещения на този уебсайт:

 

Цялата информация, която събираме на този уебсайт, е обект на нашата Политика за поверителност. Използвайки този уебсайт, вие се съгласявате с всички действия, предприети от нас по отношение на Вашата информация в съответствие с Декларацията за поверителност.

 

Връзки от този уебсайт

За Ваше удобство тои уебсайт може да съдържа връзки към сайтове, които не са наша собственост и се управляват от лица, различни от Компанията. Всяка  такава връзка в уебсайта има конкретни условия за ползване, съгласно условията за ползване на съответния сайт. Ако този уебсайт съдържа връзки към други сайтове и ресурси, предоставени от трети страни, тези връзки се предоставят само за ваше удобство. Това включва връзки, съдържащи се в рекламите, включително рекламни банери и спонсорирани връзки. Ние нямаме контрол върху съдържанието на тези сайтове или ресурси и не поемаме отговорност за тях, както и за всякакви загуби и щети, които биха могли да възникнат при използването им. Ако решите да достъпите някои от уебсайтовете на трети страни, свързани с този уебсайт, го правите изцяло на собствен риск и съгласно условията за ползване на съответните уебсайтове.

 

Отказ от гаранции:

ИЗПОЛЗВАНЕТО ТОЗИ САЙТ, СЪДЪРЖАНИЕТО МУ И ВСИЧКИ УСЛУГИ ИЛИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ НЕГО СА НА ВАШ СОБСТВЕН РИСК. НАСТОЯЩИЯТ САЙТ, НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ И ВСИЧКИ УСЛУГИ ИЛИ ЕЛЕМЕНТИ, ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ САЙТА, СА ПРЕДОСТАВЕНИ НА БАЗА „КАКТО Е” И „КАТО НАЛИЧЕН”, БЕЗ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНО ИЛИ МЪЛЧАЛИВО. НИТО КОМПАНИЯТА НИТО ЛИЦА, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ДРУЖЕСТВОТО, ПРЕДПОЛАГАТ ГАРАНЦИЯ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, КОЕТО ДА ГАРАНТИРА КОМПЕТЕНТНОСТ, СИГУРНОСТ, НАДЕЖНОСТ, КАЧЕСТВО, ТОЧНОСТ ИЛИ НАЛИЧНОСТ НА ТОЗИ САЙТ, БЕЗ ДА ОГРАНИЧАВА ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО НИТО КОМПАНИЯТА, НИТО ЛИЦА, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ДРУЖЕСТВОТО ГАРАНТИРАТ, ЧЕ ТОЗИ САЙТ, НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ КОЯТО И ДА Е ОТ УСЛУГИТЕ ИЛИ СТОКИТЕ, ПРИДОБИТИ ЧРЕЗ ТОЗИ САЙТ ЩЕ БЪДАТ ТОЧНИ, НАДЕЖДНИ,  БЕЗ ГРЕШКИ, ИЛИ БЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ, НЕДОСТАТЪЦИТЕ ЩЕ БЪДАТ КОРИГИРАНИ, КАКТО И ТОВА, ЧЕ НАШИЯТ САЙТ ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИЯТ СЪРВЪР НЕ СЪДЪРЖАТ ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ ЗЛОНАМЕРЕНИ ЕЛЕМЕНТИ, А НАСТОЯЩИЯТ САЙТ И ВСИЧКИ УСЛУГИ И ЕЛЕМЕНТИ ОТ НЕГО  ЩЕ ОТГОВОРЯТ НА ВАШИТЕ НУЖДИ И ОЧАКВАНИЯ.

 

ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО НЕ СЕ ОТНАСЯ ЗА ГАРАНЦИИ, КОИТО НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗКЛЮЧЕНИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИ СПОРЕД ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

 

Ограничение на отговорността:

В ПЪЛНАТА СИЛА НА ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО КОМПАНИЯТА,  ФИЛИАЛИТЕ Й, ЛИЦЕНЗИАНТИТЕ, ДОСТАВЧИЦИТЕ, РАБОТОДАТЕЛИТЕ, АГЕНТИТЕ, МЕНИДЖЪРИТЕ ИЛИ УПРАВИТЕЛИТЕ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е ВЪЗНИКНАЛИ ЩЕТИ ПРИ КАКВИТО И ДА Е ПРАВНИ ТЪЛКУВАНИЯ, ПРОИЗТЕКЛИ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА ОТ ВАША СТРАНА, ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАНИ КАКТО ТОЙ, ТАКА И СВЪРЗАНИТЕ СНЕГО САЙТОВЕ, ВСЯКАКВО СЪДЪРЖАНИЕ НА САЙТА ИЛИ НА ДРУГИТЕ САЙТОВЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСИЧКИ, ПРЯКИ, НЕПРЯКИ, СПЕЦИАЛНИ, ИНЦИДЕНТНИ, ПОСЛЕДВАЩИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ, ВКЛЮЧВАЩИ, НО НЕ И ОГРАНИЧЕНИ ДО, ЛИЧНОСТНА УВРЕДА, БОЛКА И СТРАДАНИЕ, ЕМОЦИОНАЛЕН СТРЕС, ЗАГУБИ НА ПРИХОДИ, ЗАГУБИ НА ПЕЧАЛБА, ЗАГУБИ НА БИЗНЕС ИЛИ ОЧАКВАНИ СПЕСТЯВАНИЯ, ЗАГУБИ ОТ УПОТРЕБА, ЗАГУБИ НА КЛИЕНТЕЛА, ЗАГУБА НА ДАННИ И КАКВИТО И ДА Е ЗАГУБИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ НАРУШЕНИЯ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ), НАРУШАВАНЕ НА ДОГОВОРА ИЛИ ДРУГИ, ДОРИ И ДА СА БИЛИ ПРЕДВИДИМИ. ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ОБЩАТА ОТГОВОРНОСТ НА КОМПАНИЯТА ЗА ВСИЧКИ УВРЕДИ, ЗАГУБИ И ПРИЧИНЕНИ ВРЕДИ (НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА ОТ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР, ДОПУСНАТО НАРУШЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ И НЕ САМО, ПОРАДИ НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ДРУГО) , ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ САЙТ, НЕ ПРЕВИШАВАТ СУМАТА ОТ 100 ЩАТСКИ ДОЛАРА.

 

ГОРЕОПИСАНОТО НЕ СЕ ОТНАСЯ ВЪРХУ КАКВАТО И ДА Е ОТГОВОНОСТ, КОЯТО НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗКЛЮЧЕНА ИЛИ ОГРАНИЧЕНА СПОРЕД ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

 

Освобождаване от отговорност:

Вие се съгласявате да защитавате, обезщетявате и да не ощетявате Компанията, нейните филиали, лицензодатели и доставчици на услуги, както и съответните управители, директори, служители, изпълнители, агенти, лицензодатели, доставчици, правоприемници от всякакви искове, задължения, вреди, съдебни решения, присъди, загуби, разходи, разходи или такси (включително адвокатски възнаграждения), произтичащи от или свързани с вашето нарушение на настоящите Условия за ползване или използването на този уебсайт, включително, но не само, чрез вашето потребителско участие, както и всякакво използване на съдържанието, услугите и продуктите на този уебсайт, различни от изрично разрешените в тези Условия за ползване, както и при използването на каквато и да е друга информация, получена от този уебсайт.

Приложимо право; Недействително, когато е забранено от закона:

Всички въпроси, свързани с този уебсайт и настоящите Условия за ползване, както и всеки спор или иск, произтичащ или свързан с тях (във всеки случай, включително извъндоговорни спорове или искове), се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на щата Ню Йорк, без да се вземат предвид разпоредбите за конфликт на закони. Независимо от горното, този уебсайт може да бъде разглеждан в международен план и да съдържа препратки към продукти или услуги, които не са достъпни във всички страни. Позоваването на конкретен продукт или услуга не означава, че те са подходящи или достъпни за всички лица на разрешената по закон възраст за закупуване на алкохол, или че Компанията възнамерява да предостави такива продукти или услуги на разположение в такива страни. Всяка оферта за който и да е продукт или функция, направена на този уебсайт е недействителна, когато е забранена.

 

Ограничение за време за подаване на искове:

ВСЯКА ПРИЧИНА ЗА ДЕЙСТВИЕ, КОЕТО СМЯТАТЕ ДА ПРЕДПРИЕМЕТЕ, СВЪРЗАНО С ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЗАВЪРШЕНО В СРОК ДО ЕДНА(1) ГОДИНА, СЛЕД КАТО ВЪЗНИКНЕ ПРИЧИНАТА ЗА ДЕЙСТВИЕТО; В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ТО ГУБИ ДАВНОСТ.

Отказ и разделимост:

Отказът от страна на Компанията за който и да е срок или условие, посочени в настоящите Условия за ползване, не се счита за допълнителен или дългосрочен отказ от такъв срок или състояние, или за отказ от друго условие или състояние, както и всеки неуспех на Дружеството да предяви право или разпоредба съгласно тези Условия за ползване не представлява отказ от такова право или разпоредба.

Ако някоя от разпоредбите в настоящите Условия бъде обявена от съд или друг трибунал с компетентна юрисдикция за невалидна, незаконна или неприложима по някаква причина, тази разпоредба се премахва или ограничава в минимална степен, така че останалите разпоредби на настоящите Условия на употреба да продължат да важат с пълна сила и ефект.

Цяло споразумение:

Тези Условия за ползване (включително нашата Политика за поверителност) представляват единственото и цялостно споразумение между Вас и Компанията относно този уебсайт и заместват всички предварителни и настоящи разбирания, споразумения, представителства и гаранции, писмени и устни, относно този уебсайт.

 

Онлайн магазини; Промоции:

Допълнителни условия могат да се прилагат за покупки на стоки или услуги, както и за конкретни части или функции на този уебсайт, включително, но и не само, за състезания, лотарии, промоции или други подобни събития (всяка една оформена като „Приложение“), като всички те представляват допълнение и неделима част от настоящите Условия за ползване. Вие се съгласявате да спазвате условията в Приложението. Ако има конфликт между настоящите Условия за ползване и условията, описани в Приложението, се считат за водещи тези от Приложението.

Известие за авторски права:

Ако смятате, че работата ви е копирана по начин, който представлява нарушаване на авторските Ви права, моля, предоставете известие със следната информация към Агента за авторско право на този уебсайт:

 • електронен или физически подпис на лицето, упълномощено да действа от името на собственика на интереса върху авторското право;
 • описание на защитеното с авторски права произведение, за което твърдите, че е нарушено;
 • описание на това къде на този уебсайт се намират материалите, които твърдите, че нарушават правото;
 • Вашият адрес, телефонен номер и e-mail адрес;
 • изявление от вас, че имате добросъвестно убеждение, че оспорваното използване не е разрешено от собственика на авторските права, агента му или по закон; както и
 •  изявление от вас, направено под наказание за лъжесвидетелстване, че горната информация в известието ви е точна и че сте собственик на авторските права или упълномощен да действа от името на собственика на авторските права.

 

Авторският агент на Beam Suntory за известие е:

Beam Suntory Copyright Agent

Beam Suntory Inc.

Merchandise Mart

222 W. Merchandise Mart Plaza

Suite 1600

Chicago, IL 60654

Телефон: +1 (312) 964 6999

E-mail: copyright@beamsuntory.com